DK-Flag Erik Østergaard - Converse Weight / Omregn vægt Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Unit of Weight / Vægtenhed

Enter a number of weight in one of the fields in selected group, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for vægt i et af felterne i udvalgt gruppe, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    UK/US gross or long ton (t.) / UK/US gross eller long ton (t)
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    UK/US net or short ton (t.) / UK/US net eller short ton (t)
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    (UK) gross or long hundredweight (long cwt.)
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    (US) net or short hundredweight (short cwt.)
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    UK/US pound(s) (apothecaries or troy) (lb. (ap. or tr.))
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    UK/US ounce(s) (avoirdupois) (oz. (avdp. / av.))
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    UK/US ounce(s) (apothecaries or troy) (oz. (ap. or tr.))
    kilogram(s) (kg.) / kilogram (kg)

    grain(s) (gr.) / grain(s) (gr)
    milligram(s) (mg.) / milligram (mg)


    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    UK/US gross or long ton (t.) / UK/US gross eller long ton (t)

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    UK/US net or short ton (t.) / UK/US net eller short ton (t)

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    (UK) gross or long hundredweight (long cwt.)

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    (US) net or short hundredweight (short cwt.)

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    UK/US pound(s) (apothecaries or troy) (lb. (ap. or tr.))

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    UK/US ounce(s) (avoirdupois) (oz. (avdp. / av.))

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    UK/US ounce(s) (apothecaries or troy) (oz. (ap. or tr.))

    UK/US pound(s) (apothecaries or troy) (lb. (ap. or tr.))
    UK/US ounce(s) (apothecaries or troy) (oz. (ap. or tr.))

    UK/US pound(s) (avoirdupois) (lb. (avdp. / av.))
    grain(s) (gr.) / grain(s) (gr)

    UK/US pound(s) (apothecaries or troy) (lb. (ap. or tr.))
    grain(s) (gr.) / grain(s) (gr)


The metric system / Det metriske system

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page