DK-Flag Erik Østergaard - Converse Speed / Omregn hastighed Go to Home Page
   Return
  
  
Car Bottom of This Page

Linear measure and speed / Længdemål og hastighed

Enter a number of length/speed in one of the fields in selected group, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for længde/hastighed i et af felterne i udvalgt gruppe, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    mile(s) per hour (miles/h / mph) / Engelske mil i timen
    kilometre(s) per hour (km/h) / kilometer per time (km/h / km/t.)

    metre(s) per second (metres/s / m/s) / meter per sekund (m/s)
    kilometre(s) per hour (km/h) / kilometer per time (km/h / km/t.)


The metric system / Det metriske system

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page