DK-Flag Erik Østergaard - Source code snippets / Kildekode småstykker Go to Home Page
 (Geometric Shapes) Source code snippets Return
  
  

!

Bottom of This Page

 

Quote:

"The best thing about a boolean is
even if you are wrong,
you are only off by a bit."

(Anonymous)

Education

 

(Geometric Shapes) Source code snippetsSource code snippets / Kildekode småstykker

- often included as functions for use in modules with program code, macros, and scripts etcetera. / - mange gange inkluderet som funktioner til brug i moduler med programkode, makroer og scripts og så videre.

The code might need some minor tweaks to run in your application. / Koden kan behøve nogle mindre ændringer for at kunne afvikles i dit anvendelsesområde.

Warning / Advarsel Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. /
Warning / Advarsel Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Warning: Don't run the script files without reading them first!
Total absence of any guarantee, warranty, or responsibility for script files, the script(s), the files they may produce, or the effects the script(s) or script-produced files may have. The script(s) is, after all, plain text. The burden is on the person using the script(s) to examine the script source code and determine whether or not a script is usable and safe. Operating systems and browsers are constantly changing. What works today may not work tomorrow!

Advarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!
Totalt fravær af nogen form for garanti, garanti eller ansvar for script-filer, scriptet(scriptene), de filer, de kan producere eller de virkninger, scriptet(scriptene) eller scriptproducerede filer kan have. Scriptet(Scriptene) er, trods alt, almindelig tekst. Byrden er på brugeren af scriptet(scriptene) til at undersøge script kildekoden og afgøre, hvorvidt et script er brugbart og sikkert. Operativsystemer og browsere er under konstant forandring. Hvad fungerer i dag, fungerer muligvis ikke i morgen!

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.


(Geometric Shapes) JavaScript (JScript) source code snippets JavaScript (JScript) source code snippets / JavaScript (JScript) kildekode småstykker

- JScript is Microsoft's implementation of JavaScript. / - JScript er Microsofts udførelse af JavaScript.

Warning Warning / AdvarselWarning: Don't run the script files without reading them first! /
Warning / AdvarselAdvarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!

Tip / Tip On many of my pages I also often have included JavaScript (JScript). You can see the JavaScript by using View Source. /
Tip / Tip På mange af mine sider har jeg også mange gange inkluderet JavaScript (JScript). Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.

Tip / Tip (Geometric Shapes) Evaluate JavaScript Expression Evaluate JavaScript Expression (Test, check, and debug your JavaScript (JScript) code) / Evaluere JavaScript udtrykOpen this link in new window / Åben dette link i nyt vindue


(Geometric Shapes) BASIC source code snippets BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) source code snippets / BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) kildekode småstykker

- included the programming languages variants: Basic, VB (Visual Basic), VBA (Visual Basic for Applications), and VBS (VBScript). / - inkluderet programmeringssprog varianterne: Basic, VB (Visual Basic), VBA (Visual Basic for Applications) og VBS (VBScript).

Warning Warning / AdvarselWarning: Don't run the script files without reading them first! /
Warning / AdvarselAdvarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page