DK-Flag Erik Østergaard - Hotel 'Ravnsborg' Go to Home Page
 Hotel 'Ravnsborg' Return
  
Microphone (black) / Mikrofon (sort) Microphone (blue) / Mikrofon (blå) Microphone (red) / Mikrofon (rød)
Bottom of This Page

Hotel 'Ravnsborg'

Hotel 'Ravnsborg'

Information / Information

 

Hotel Ravnsborg's Saloon Orchestra, Conductor H. Wolmér. /
Hotel Ravnsborgs Salonorkester, Dirigent H. Wolmér.

The expression is risen as a private family description used on musical programmes where Helge Wolmer Andersen for the use of the family put together a musical programme consisted of pieces of music from radio and gramophone. The name is founded on their address in Ravnsborggade in Copenhagen, "Hotel" resulted from when a cousin came home too late in the evening at his address and was not let in and where he then came to them in order to get permission to stay overnight, "Saloon" because his father were the owner of a hairdressing saloon, "Conductor" was added because Helge Andersen liked to conduct and "Wolmér" was a French sounding version of his middle name. The expression has later after the change of address to Bagsværd been renamed to Skovkilden's Orchestra. /
Udtrykket er opstået som en privat familiebeskrivelse brugt på musikprogrammer, hvor Helge Wolmer Andersen til familiens brug sammensatte et musikprogram bestående af musikstykker fra radio og grammofon. Navnet er bygget op over deres bopælsadresse i Ravnsborggade i København, "Hotel" opstod, når en fætter kom for sent hjem om aftenen til sin bopæl og ikke blev lukket ind, og hvor han så kom hen til dem for at få lov at overnatte, "Salon" fordi hans far havde en frisørsalon, "Dirigent" tilføjedes, fordi Helge Andersen kunne lide at dirigere og "Wolmér" var en franskklingende udgave af hans mellemnavn. Udtrykket er senere efter flytning til Bagsværd omdøbt til Skovkildens Orkester.

 

First time published: August 15, 2005. /
Første gang offentliggjort: 15. august 2005.

 


 

   

English version Hotel Ravnborg's activities were discontinued from the summer of 2011. Hotel Ravnsborg stopped in the autumn of 2011.

Webmaster

   

 

Dansk version Hotel Ravnsborgs virksomhed blev indstillet fra sommeren 2011. Hotel Ravnsborg ophørte i efteråret 2011.

Webmaster

 


Hotel Ravnsborg is situated in Greater Copenhagen, Denmark. / Hotel Ravnsborg er beliggende i Storkøbenhavn, Danmark.

Hotel Ravnsborg's most important customer: / Hotel Ravnsborgs vigtigste kunde: The Lumbye Society / Det Lumbyske Selskab.


   Top of This Page
E-mail Contact / E-mail kontakt   Return
   Go to Home Page