Nisser i moelle

How big is a Hobgoblin? /
Hvor stor er en nisse?

The Hobgoblin's height /
Nissens størrelse

...as a ten-year-old boy /
...som en ti-års-dreng

Idag opfatter de fleste nissen som et meget lille væsen. Tidligere mente man heller ikke, at nissen var en kæmpe, men dog heller ikke helt så lille som idag. Møllenisserne på dette julekort, som er fra slutningen af forrige århundrede, er lige lovlig små!

For to-tre hundrede år siden ville de fleste sikkert have sagt, at nissen var på størrelse med en 10-års dreng.

Does the Hobgoblin always look like a human? / Ligner nissen altid et menneske?
or choose return / eller vælg retur English / Dansk