Julemanden

Books about Father Christmas /
Bøger om julemanden

Read more about Father Christmas /
Læs mere om julemanden

If you want to read more about the history of Father Christmas there is other good books about this as for example in Danish: /
Hvis du vil læse mere om julemandens historie, er der flere gode bøger, for eksempel på dansk:

Back to page: introduction / Tilbage til side: indledning
or choose return / eller vælg retur English / Dansk