Julemanden

The history of Father Christmas /
Julemandens historie

The history of Father Christmas - introduction /
Julemandens historie - indledning
If you want to know the intriguing story about how Saint Nicholas became to Santa Claus seen from a Danish Christmas tradition's historical point of view... /
Hvis du vil kende den spændende beretning om, hvordan Sankt Nikolaus blev til Santa Claus set ud fra et dansk juletraditions-historisk synspunkt...

then get on clicking at the red arrow / så klik videre på den røde pil
or choose return / eller vælg retur English / Dansk