AEldste billede af nisse

The oldest picture of a Hobgoblin! /
Det ældste billede af en nisse!

The dangerous Hobgoblin /
Den farlige nisse

For bondesamfundets mennesker var nissen heller ikke helt stueren. Han kunne have flere mørke sider og tvivlsomme karaktertræk.

Man kan næsten se det på træsnittet her på siden. Det er den ældste kendte fremstilling af en nisse, og stammer fra Olaus Magnus værk, "Historie om de nordiske folk" fra 1500-tallet. Netop i 1500-tallet beklager præster sig over, at folk lever i "tyk Vildfarelse" og tror, at "hint huslige Spøgelse, Nisse eller Gårdpue æder Grød dyppet i Smør". Masser af materiale fra i 17- og 1800-årene vidner om, at nissen stadig havde en plads i den folkelige bevisthed.

How big is a Hobgoblin? / Hvor stor er en nisse?
or choose return / eller vælg retur English / Dansk