Julemandens Bog

Father Christmas' Book /
Julemandens Bog

In 1898 is "Julemandens Bog (Father Christmas' Book)" published in Denmark, with text and drawings of the Danish illustrator and etcher of Norwegian origin Louis Moe (Born / Født1859 - Died / Død1945). Louis Moe came as 16 year old to Denmark, where he is known as illustrator and writer of children's books. Moe's Father Christmas lived at the North Pole, - in an so out-of-the-way place that not even the Norwegian polar explorer Fridtjof Nansen (Born / Født1861 - Died / Død1930) had seen the smoke from his chimney. /
I 1898 udkom i Danmark "Julemandens Bog", med tekst og tegninger af den norskfødte danske tegner og raderer Louis Moe (Born / Født1859 - Died / Død1945). Louis Moe kom som 16 årig til Danmark, hvor han er kendt som illustrator og børnebogsforfatter. Moe's julemand boede på Nordpolen, - så afsides, at ikke engang den norske polarforsker Fridtjof Nansen (Born / Født1861 - Died / Død1930) havde set røgen fra hans skorsten.

Father Christmas uses all year to make toys and at Christmas he distribute all the objects, with the help of the Pixie and the Christmas Angel. He also brings the tree - and recalls that of the Father Christmas type, as we know today. Perhaps apart from the Christmas Angel is no longer appearing any longer. /
Julemanden bruger hele året til at lave legetøj i, og til jul deler han alle tingene ud, med hjælp fra Nissen og Juleenglen. Han har også træet med - og minder altså meget om den julemandstype, som vi kender i dag. Måske lige bortset fra, at Juleenglen ikke rigtigt optræder mere.

Books about Father Christmas / Bøger om julemanden
or choose return / eller vælg retur English / Dansk