DK-Flag Erik Østergaard - Bridge mode / DMZ (på dansk) Go to Home Page
   Return
  
  
English version
Bottom of This Page

Bridge mode / DMZ (på dansk)

Multiple routers

Flere routere

Kabelmodemmer har ofte indbygget router (evt. også indbygget trådløs router). Ønsker man alligevel at bruge en anden router end den, der er indbygget i ens kabelmodem, kan man vælge at deaktivere routeren i kabelmodemmet og tilslutte en anden router. Dvs. skifte fra "NAT mode" til "BRIDGE mode".

Hvis ens ISP (Internet Solution Provider) internetleverandør har valgt ikke at understøtte "BRIDGE mode", kan DMZ (DeMilitarized Zone) eventuelt anvendes i stedet.

Brug DMZ til at konfigurere en IP (Internet Protocol) adresse, hvis porte er direkte udsat for det offentlige Internet eller Wide Area Network (WAN). Demilitariseret område (zone) (DMZ) vært omtales normalt som "udsat vært", og giver mulighed for at angive en modtager af WAN trafik, som Network Address Translation (NAT) ikke er i stand til at oversætte til en kendt lokal pc eller anden router. En DMZ vært videresender alle portene på samme tid til en computer eller anden router. Formålet med en DMZ er at tilføje et ekstra lag af sikkerhed til en organisations Local Area Network (LAN) (lokale område) netværk; en ekstern hacker har kun direkte adgang til udstyr i DMZ, i stedet for til nogen anden del af netværket.

Enhver computer eller anden router, hvis port bliver videresendt, skal have sin WAN DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) klient funktion deaktiveret og bør have en statisk IP-adresse tildelt til det, fordi dens IP-adresse kan ændre sig, når den anvender DHCP-funktionen.


DMZ

Tilslut separat router til et kabelmodem med indbygget router

Denne vejledning henvender sig til
Niveau: [ ] begynder - [X] mellemliggende - [X] avanceret

Bemærk: Det kan ikke forventes, at ens ISP (Internet Solution Provider) internetleverandør vil yde support på denne opsætning, hvis den ikke skulle virke!

Opsætning: Internet » Modem/router [fra ISP (Internet Solution Provider) internetleverandør] » Anden router » Computer (eventuelt trådløs).

Forbindelser: Modem/router er med et Ethernet kabel (med RJ-45 stik) kategori 6 eller bedre forbundet fra LAN "Ethernet 1"-port ofte gul stik til Anden router WAN Ethernet-port ofte blå stik. Anden router er så igen med et Ethernet kabel (med RJ-45 stik) kategori 6 eller bedre forbundet fra et af dens LAN Ethernet-port ofte gul stik til ens Computer LAN Ethernet-port ofte gul stik eller Anden router er så igen forbundet trådløst til ens Computer.

Adgang: Denne vejledning forudsætter, at adgang til Modem/router og Anden router fås via udstyrets web-baserede opsætning, det vil sige ved i URL (Uniform Resource Locator) adressefeltet på ens browser at skrive udstyrets default IP adresse, som for eksempel for Modem/router kan være: 192.168.0.1, eller for eksempel for Anden router kan være 192.168.1.1. Når man indtaster IP-adressen til en enhed, såsom et modem eller en router med en web-baseret konfiguration, forbindes man ikke til internettet, eller er nødt til at være forbundet til internettet. Enheden har værktøjet indbygget i en ROM chip i selve enheden. Ens computer skal være på det samme IP-subnet for at oprette forbindelse til det webbaserede værktøj.

DHCP IP adresser: Hvis Modem/router som default for eksempel har IP adresse 192.168.1.1 og dens DHCP uddeler IP adresser fra 192.168.1.10 - 192.168.1.99, må Anden router ikke bruge disse IP adresser. Hvis dette skulle være tilfældet, må opsætningen i Anden router ændres for at undgå at benytte de samme IP adresser som i Modem/router. Dette kan i dette eksempel ske ved, at man kan give Anden router IP adressen 192.168.2.1 og lade dens DHCP uddele IP adresser fra 192.168.2.10 - 192.168.2.99. Bemærk at alle ændringer så vidt muligt skal foretages i Anden router og ikke i Modem/router.

Forudsætningen i nedenstående vejledning er, at Modem/router som default har IP adresse 192.168.0.1, og at dens DHCP uddeler IP adresser fra 192.168.0.10 - 192.168.0.128, samt at Anden router som default har IP adressen 192.168.1.1, og at dens DHCP uddeler IP adresser fra 192.168.1.2 - 192.168.1.254.

Ændringer i opsætningen af Modem/router:

Ændringer i opsætningen af Anden router:

Man skal nu tilkoble alt ens øvrige udstyr til Anden router, hvorefter det skulle have adgang til internettet. Øvrige ændringer, såsom blandt andet "Port Forwarding" og "Port Triggering" samt andre tilpasninger i opsætningen af ens netværk, skal ligeledes foretages i Anden router.

Det skal bemærkes, at de forskellige menupunkter og tekster kan variere, alt efter hvilket udstyr og fabrikat det måtte være.

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page