DK-Flag Erik Østergaard - Bullshit-Bingo (på dansk) / Bullshit-Bingo (in Danish) Go to Home Page
 Smiley Return
  
  
Bottom of This Page

BULLSHIT-BINGO

Falder du tit i søvn under møder, foredrag eller seminarer? Det kan du nu gøre en ende på! /
Do you often fall asleep during meetings, lectures, or seminars? Now you can end this!

Hvordan spiller man Bullshit-bingo? / How do you play Bullshit-bingo?

*

Udvikling Implementere Team Teambuilding Samarbejde Lærende
Strategi Commitment Målrettet Handle af Synlig (ledelse) Handleplan
Selvbærende Sparring Innovativ Perspektivere Melde tilbage Kick-off møde
Resultatsøgende Visioner Udfordring(er) Markedsorienteret Signal(ere) Profil(ere)
Procesorienteret Kommunikativ Mål og resultatkrav På sigt Fakta Melde ud
Ressourcer Bruger Tema(tiserende) Dialog Fokusere Scenarie

*

Andre sprog: / Other languages:

God fornøjelse! / Have fun!

Sådan siger begejstrede deltagere: / Comments from other enthusiastic users:

Birgitte Andersen, Greve:
"Jeg var kun 5 minutter inde i foredraget, da jeg opdagede, at jeg havde vundet". /
"The lecture had only lasted for 5 minutes when I found out that I had won".
Erling S., København:
"Min opmærksomhed under seminarer og heldagsmøder er steget dramatisk". /
"My attention during seminars and all-day meetings has been growing dramatically".
Tom E., Lyngby:
"Supergodt spil. Efter mine første triumfer, er møder blevet noget ganske andet". /
"Super-good game. After my first triumphs meetings have never been the same".
Hanne Nielsen, Amager:
"Spændingen steg til bristepunktet under forrige strategimøde, da otte af os blot sad og ventede på det sidste kryds". /
"The tension increased to the bursting point during the last strategy meeting when eight of us just were waiting to get the last cross".
Flemming H., Buddinge:
"Ordstyreren var målløs, da fem af os sprang op samtidig og brølede BULLSHIT! under et to timers langt forberedende møde". /
"The chairman was speechless when five of us jumped up at the same time and shouted BULLSHIT! during a two-hour long preliminary meeting".

Ordliste /
Glossary

Hvad er... / What is...

- sorteret efter relevans for denne artikel. /
- sorted by relevance to this article.

Dansk version bingo (Dansk ord): /
English version bingo (Danish word):
Dansk version et tallotteri hvor spillepladerne udfyldes vandret, lodret eller diagonalt Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) "banko"; nært beslægtet med udtrykket for at man har en plade eller en række udfyldt i bingo. Det danske ord "bingo" stammer fra "bing+o"; fra engelsk "bingo"; dannet ved en sammenblanding af "bing" '"bunke" (for eksempel af penge)' og "beano" 'en art lotteri'. /
English version a number lottery where the play plates are filled in horizontally, vertically or diagonally Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) "banko"; closely related to the expression of that one has a plate or a row filled in the bingo. The Danish word "bingo" comes from "bing+o"; from English "bingo"; formed by a merging of "bing" '"bunke (heap)" (for example of money)' and "beano" 'a type of lottery'.
Dansk version banko (Dansk ord): /
English version banko (Danish word) (bingo; full house):
Dansk version et tallotteri med spilleplader der udfyldes vandret; spilles i større forsamlinger og med forbrugsvarer som for eksempel kaffe, chokolade og flæskesteg som gevinster = "bankospil", "andespil" Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) "bingo"; nært beslægtet med udtrykket for at man har en plade eller en række udfyldt i billedlotteri eller tallotteri. Det danske ord "banko" stammer fra italiensk "banco" '"bank"' (jævnfør "bank" '"pengeinstitut"'). /
English version a number lottery with play plates which are filled in horizontally; played in large groups and with consumer goods such as coffee, chocolate and roast pork as winnings = "bankospil (bingo)", "andespil (bingo)" Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) "bingo"; closely related to the expression of that one has a plate or a row completed in a picture lottery or number lottery. The Danish word "banko" comes from Italian "banco" '"bank (bank)"' (compare "bank (bank)" '"pengeinstitut (bank)"').
Dansk version bankospil (Dansk ord): /
English version bankospil (Danish word) (bingo):
Dansk version et spil "banko". Det danske ord "bankospil" stammer fra "banko+spil". /
English version a game of "banko (bingo)". The Danish word "bankospil" comes from "banko+spil".
Dansk version andespil (Dansk ord): /
English version andespil (Danish word) (duck game; bingo):
Dansk version lotteri, især "banko", hvor præmien er en and Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med "bingo". Det danske ord "andespil" stammer fra "and/e+spil". /
English version lottery, especially "banko (bingo)", in which the prize is a duck Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med "bingo". The Danish word "andespil" comes from "and/e+spil".

   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page