Grangren med lys

The Christmas Quiz /
Julequizzen

Return / Retur English / Dansk

24 questions of Christmas' history of civilization /
24 spørgsmål om julens kulturhistorie

Test your knowledge of the history of Christmas. /
Test din viden om julens historie.

Do you have a good grip of the history of Christmas? In this quiz you can test your knowledge of history of civilization about the customs, traditions, and phenomena of Christmas. /
Har du styr på julens historie? I denne quiz kan du teste din kulturhistoriske viden om julens skikke, traditioner og fænomener.

All questions and answers are to be seen from a Danish Christmas tradition's historical point of view. /
Alle spørgsmål og svar skal ses ud fra et dansk juletraditions-historisk synspunkt.

When you are done with all the questions you click "Færdig" at the bottom of the page and then you can see how many right answers you got! /
Når du er færdig med alle spørgsmålene, klikker du "Færdig" nederst på siden, og så kan du se, hvor mange rigtige du fik!

Have a good time! /
God fornøjelse!

1 Ordet og festen "jul" er ældre end kristendommen. I førkristen tid var julen en midvinterfest, der sandsynligvis blev fejret....

2 I dag forbindes julen jo med Jesu fødsel, men i den old-romerske kirke var det ikke den 25. december, der blev regnet som hans fødselsdag, og dermed den største, kristne fest. Det var:

3 Julemanden kommer som bekendt med julegaverne, hvis man altså har været artig i det forløbne år! På Christian den Fjerdes tid kendte også velhavende folk til julegaver. Men hvem kom med de rare sager til lille Christian, og andre af 1600-tallets fornemme (og artige) børn?

4 Julemandens traditionshistoriske "stamfar" er den hellige Nikolaos af Myra. Han var ekstremt populær, og den dag idag valfarter mange til hans sidste hvilested. Bl.a. for at få del i den vellugtende og undergørende væske "Nikolaos-manna" der flyder fra hans ben. Hvor finder man hans helgengrav?

5 I Danmark findes der også umådeligt mange Skt. Nikolajkirker. Som de fleste andre helgener har også Skt. Nikolaos sit særlige virkeområde. Han er kendt som børnenes helgen, men har også en særlig betydning for:

6 I hvilket århundrede kunne velhavende folk for første gang spise marcipan?

7 Rigelige forsyninger af guf og småkager hører juletiden til. Hvilken af følgende småkager er ældst?

8 I ældre tid fandtes der ikke kun første- og anden-juledag. Den gang kunne man også glæde sig til tredie-juledag. Hvornår blev denne dag afskaffet som helligdag?

9 For mange hører "Nøddebo Præstegård" - på video eller i teater, med til juleunderholdningen. Hvilket år opførtes stykket for første gang?

10 Siden slutningen af 1800-tallet, har der været tradition for at udgive særlige julehæfter. Hvilket af følgende hæfter udkom første gang i 1881 og er dermed det ældste?

11 Det første københavnske juletræ blev tændt i 1811 i den national-liberale politiker Orla Lehmanns barndomshjem. Men på et sjællandsk gods havde man været tidligere ude, allerede tre år før var der nemlig juletræ på....

12 Verdens ældste julekort stammer fra 1843, - men hvilket land er det fra?

13 Julemærket til at sætte på breve, og samtidigt støtte et velgørende formål er en dansk opfindelse, gjort af postmester Ejnar Holbøll i 1904. 17- og 1800-tallets danske bønder kendte imidlertid også til "julemærker". Men hvad dækkede betegnelsen over den gang?

14 Juletid var også varsel-tid for bondesamfundets mennesker. Hvad tyder det på, hvis julen falder på en torsdag?

15 En af de mest udbredte julesalmer er uden tvivl "Glade Jul" - der findes på en række forskellige sprog. Oprindeligt er sangen tysk ("Stille Nacht, heilige Nacht") og skrevet i 1818 af pater Joseph Mohr, der (meget passende) var præst ved Nikolaos-kirken i Oberndorf. Hvem har skrevet den danske tekst?

16 Næsten alle danskere kan citere de første linjer af juleklassikeren "Peters Jul". "Jeg glæder mig i denne tid - nu falder julesneen hvid...". Hvilket år udkom bogen første gang?

17 I "Peters Jul" optræder en figur, som kaldes "Gamle Jul" eller "Gamle Julefar". Han kommer ikke med gaver, - men har alligevel noget med til de hjem hvor der er artige børn. Han kommer nemlig med:

18 I hvilket årti kunne man for første gang købe "færdiglavede" kalenderlys?

19 Til en rigtig god julemiddag hører ris à l´amande (risalamande) dvs. ris med mandler med som dessert. Hvilken nationalitet har denne lækkerbidsken?

20 Risengrød er en forudsætning for, at man kan lave ris à l´amande (risalamande). Ved hvilket århundredes slutning begyndte risengrød at blive hver-mands-eje?

21 Den svenske Lucia-tradition blev "importeret" til Danmark under besættelsen (1940 - 1945), og især i årene efter vandt skikken frem her til lands. Lucia's helgendag er den 13. december, og hun er særligt knyttet til en bestemt by, hvor hun skal have levet i slutningen af 200-tallet. Hvilken by drejer det sig om?

22 Mange varehuse og butikscentre har deres "egne" julemænd, som i december hygger om voksne og børn, - måske i en særlig julestue. Hvilket københavnsk stormagasin var det første, som havde sådan en "varehusjulemand"?

23 I mange egne har man ment, at det var bedst at lade være med at sy i julen. Hvis man ikke adlød forbuddet kunne der ske noget ubehageligt. Nemlig at man...

24 Dagen efter Hellig Tre Konger, altså 7. januar - er julen slut. Dagen er helgendag for en bestemt person, og tidligere sagde man derfor, at vedkommende for eksempel "driver" julen ud. Hvem er det, der sætter julen på porten?

*Din score er %

Du havde rigtige ud af mulige.

Choose return / Vælg retur English / Dansk