Grangren med lys

The Hobgoblin Quiz /
Nissequizzen

Return / Retur English / Dansk

17 questions of the history of the Hobgoblin /
17 spørgsmål om nissens historie

Test your knowledge of the history of the Hobgoblins. /
Test din viden om nissernes historie.

The Hobgoblin is a very complex creature with a thrilling history. How much do you know about this creature? /
Nissen er et meget sammensat væsen, med en spændende historie. Hvor meget véd du om dette væsen?

All questions and answers are to be seen from a Danish Christmas tradition's historical point of view. /
Alle spørgsmål og svar skal ses ud fra et dansk juletraditions-historisk synspunkt.

When you are done with all the questions you click "Færdig" at the bottom of the page and then you can see how many right answers you got! /
Når du er færdig med alle spørgsmålene, klikker du "Færdig" nederst på siden, og så kan du se, hvor mange rigtige du fik!

Have a good time! /
God fornøjelse!

1 Hvornår (ca.) har man den ældste beretning om et nisselignende væsen i Norden?

2 Det ældste billede af en nisse findes i Olaus Magnus "Historie om de Nordiske folk". Selve billedet er en smule ældre, men hvornår udkom dette værk?

3 "Nisse" er i virkeligheden en slags kælenavn for Niels. Nisse betyder derfor noget i retning af "Lille Niels". Hvilken "artsbetegnelse" havde nissen også i ældre tid?

4 Almuens nisse var et væsen, der kunne mange ting, som vi ikke forbinder med nutidens julenisser. Almuens nisse kunne for eksempel også:

5 Bondesamfundets nisser boede også andre steder end på gårde og i huse. Men hvilken af disse nissetyper ville en 1700-tals bonde ikke nikke genkendende til:

6 "Nissehjælp" kunne betyde, at man havde mere held med sine dyr og marker end naboerne. I retsprotokollen fra en berømt troldomssag fortælles det bl.a., at den anklagede havde en nisse. Hvem af disse tre kvinder drejer det sig om?

7 I mange sagn fortælles det, at der er ét dyr, som nissen holder særligt meget af. Det er...

8 Til gengæld er der et andet husdyr, der som regel optræder som nissens "fjende", og som han absolut ikke bryder sig om. Det er...

9 Skal man tro den folkelige overlevering, så kunne man angive størrelsen på bondesamfundets nisser forholdsvis præcist. De var lige så store som...

10 Der er mange optegnelse, som beskriver nissens tøj. Hvordan er han som regel påklædt?

11 I sagnenes verden skal nissen have grød med smør til højtiderne. Hvilken rolle spillede han ellers i bondens jul?

12 At nisserne skulle være forbundet med julehygge og give gaver mv. er en nyere idé. De første kendte julenisser blev klippet i papir som udsmykning til en julefest for danske kunstnere i Rom. Hvilket årstal?

13 Vi kender også navnet på kunstneren, der klippede de "romerske julenisser". Det var....

14 Almuens nisser var altid af hankøn. Men efter at nissen blev julenisse, blev der også opfundet kvindelige nisser. Den første (kendte) nissekvinde er fra...

15 Et af de seneste skud på nissernes stamtræ er kravlenissen. Hvilket årti stammer denne lille og allestedsnærværende fyr fra?

16 I en række sagn fortælles om meget modbydelige nisser, som man helst vil være fri for. Hvordan skaffer man sig af med en ondsindet nisse?

17 At der er nisser i Ri(g)sarkivet er hævet over enhver tvivl, hvis man har set julekalender. De fleste husker sikkert Pyrrus - men i TV-julekalenderen om "Nissebanden" optrådte der også en arkivnisse. Han havde ovenikøbet været overnisse i Rigsarkivet og hed:

*Din score er %

Du havde rigtige ud af mulige.

Choose return / Vælg retur English / Dansk