Lygtenisse

The history of the Hobgoblin /
Nissens historie

The history of the Hobgoblin and the Christmas elf (pixie) - introduction /
Nissens og julenissens historie - indledning

Trae
If you want to know if Hobgoblins always have look like humans, if they always have been very little, and if you always have thought that there exist both male and female Hobgoblins seen from a Danish Christmas tradition's historical point of view... /
Hvis du vil vide, om nisser altid har lignet mennesker, om de altid har været meget små, og om man altid har ment, at der både var han- og hun-nisser set ud fra et dansk juletraditions-historisk synspunkt...

then get on clicking at the red arrow / så klik videre på den røde pil
or choose return / eller vælg retur English / Dansk