Besoeg

St. Nicholas gives presents /
Skt. Nikolaj giver gaver

St. Nicholas visits with presents /
Sct. Nikolaj på besøg med gaver

28. december fejrede den katolske kirke de børn, der omkom ved barnemordet i Bethlehem. Så valgte børnene en børnebisp og celebrerede selv messen.

I 1200-tallet blev festen flyttet til børnehelgenen Nicolaos dag 6. december. De små deltagere fik en "Nicolaos-mønt" en slags "erindrings-medalje", som efterhånden blev "rigtige penge", godter, mv.

Først var de en slags flidspræmier i skolerne, og siden en påskønnelse til ALLE artige børn. De ikke-så-artige kunne risikere at få et ris i stedet for godter.

I 1500-tallet satte tyske børn et lille skib frem, til Nikolaos helgendag - han var jo også søfartshelgen! Og så lå der en lille hilsen i det om morgenen.

Efterhånden opstod der en folkelig tradition, hvor voksne kunne klæde sig ud som Skt. Nikolaj, og lade "ham selv" komme med sagerne. Samtidigt fik han flere steder en hjælper, som fik alle de kedelige opgaver, for eksempel at krybe i kaminen, straffe uartige børn etc.

Det er tvivlsomt, hvor meget af denne Nikolaj-tradition der nåede til Danmark, inden reformationen gjorde helgener upopulære.

Father Christmas / Father Christmas
or choose return / eller vælg retur English / Dansk