Erik Østergaard - Sangerindeviser / Singing Girl's Ballads
Viser efter førstelinier / Ballads by first lines

Warning / AdvarselIf you do not see a "Navigation Bar" on top of this page: Click here! or as second choice: Click here!
Warning / AdvarselHvis der ikke er en "Navigationslinie" øverst på denne side: Klik her! eller som andet valg: Klik her!

For the ballads words, music, if any, etcetera please refer to the written printed sources - see page Sangerindeviser: Mine kilder / Singing Girl's Ballads: My Sources.
For visernes tekster, eventuelle noder og så videre henvises til de skriftlige trykte kilder - se side Sangerindeviser: Mine kilder / Singing Girl's Ballads: My Sources.


Visernes førstelinier i alfabetisk orden / The first lines of the ballads in alphabetical order

Slå en vises titel op ud fra visens førstelinie og se så de yderligere informationer i listen "Viser efter titler". / Look a ballads title up from the first line of the ballad and then see the further information in the list "Ballads by titles".

A B C D manden at se.
se visen "A. B. C. - visen".
Adolf var af Stand velbaaren.
se visen "Adolf var af Stand velbaaren".
Ak, Anna Hude har faa't sin Dom!
se visen "Frk. Hudes Dom"
Ak, Du lieber Augustin!
se visen "Ak, Du lieber Augustin!"
Ak jeg er blind, i Mørket maa jeg vandre.
se visen "Den Blindes Klagesang".
Ak, kæreste Hr. Guldsmed.
se visen "Farvel, lille Grethe!".
Alle herre er varme.
se visen "Husaren".
Amanda sad med en krans i håret.
se visen "Amanda og Hermann".
Amanda sad med en Krans i Haaret.
se visen "Amanda og Hermann".
Anna elsked skiftevis.
se visen "Aa Mathis, Aa Mathis! En sørgelig Sang om ulykkelig Kærlighed. Variation paa en bekendt moderne Kærligheds-Arie".
Anna elsked skiftevis.
se visen "Aah Mathias".
Appellen lød i den danske Hær.
se visen "Appellen lød i den danske Hær".
At mit navn er Cleo, véd enhver på dette sted.
se visen "Bakkens basse-piger".
Bag klippen ved den nøgne strand.
se visen "Maria, græd ej mer".
Bag Klippen ved den nøgne Strand.
se visen "Maria, græd ej mer".
Bakkens syngepi'er er stadig sagen.
se visen "Hyldest til Bakkens Hvile".
Bevar Dit Hjertes Fred, min Pige.
se visen "En velment Advarsel til unge Piger".
Blot jeg kunde leve stille.
se visen "Vi vil ha' Øl, Vi vil ha' Tuborg Lager-Øl".
Boksekamp, det er en hobby jeg har.
se visen "Bliv ved".
Christine gik tit i lunden ene.
se visen "Christine og jægeren".
Da her er mange Karle, som vil til Kjøbenhavn
se visen "Ole Nilen, som reiste til Kjøbenhavn"
Da je' blev ked a' at vogte Kvaj.
se visen "I Bondefanger-Kløer".
Da jeg blev født, så råbte jeg.
se visen "Der sker sku' altid noget".
Da jeg var 15 år sa'e min mor.
se visen "Den bli'r større og større".
Da jeg var en lille tøs på Nørrebro, var fastelavn.
se visen "Holger med køllen".
Da jeg var lille - saa stor som saa
se visen "Aa Dagmar, aa Dagmar!"
Da manden ind i gården kom, oh se, oh se, oh se.
se visen "Da manden ind i gården kom".
Da Natten med sin sorte Flig.
se visen "Den rasende Sømand, der bagbunden blev ført hertil, efter at han paa Søen havde dræbt 6 Mand, hvoriblandt Kaptainen, og kastet dem alle overbord, men blev overmandet af den blødende Styrmand, hvorefter Skibet næste Dag blev fundet af Dampskibet "Morsø" i Nærheden af Bornholm, og ført hertil".
Danmark er lille.
se visen "Svømmepigerne".
De gode, gamle ægyptere.
se visen "Ægypterne".
De har vel hørt den ny.
se visen "De to kjøbenhavnske Mursvende, der solgte deres Koner for 2000 Kroner til en Mormonpræst, som rejste til Utah med dem".
De levede i Kærlighed
se visen "De to Elskendes Død for egen Haand"
De norske lodser de er raske svende.
se visen "De norske lodser".
De norske Lodser, de er raske Svende.
se visen "De norske lodser".
De svandt, de glade Ungdomsdage.
se visen "Glade Ungdomserindringer".
De tog dem og vog dem i Gartnerens Have.
se visen "Jordbærrene".
Den 1. gang jeg så den.
se visen "Den Første Gang".
Den frygtelige græker kom, krillevillevibom.
se visen "Bryderkongen Bech-Olsen".
Den fulde måne rædsomt lyste.
se visen "Carl og Emma".
Den første gang jeg så den, det var en sommerdag.
se visen "Den Første Gang".
Den glade vandrer kaldes jeg.
se visen "Den glade vandrer".
Den golde, kolde vinter svandt hen.
se visen "Der er pist i pasternakken".
Den lille Karen Spidsmus.
se visen "Karen Spids og hendes Ferdinand, der stak af fra Arresten i temmelig let Paaklædning og blev snappet i en Kro".
Den mursvend stod på sit stillads.
se visen "Mursvendens fald".
Den skønne Selinde som barn fra sit hjem.
se visen "Den skønne Selinde".
Den skønne Selinde som Barn fra sit Hjem.
se visen "Den skønne Selinde".
Den smed han smeder hele dagen.
se visen "Smedens vise".
Den, som ei føler Nagets Ild at lue.
se visen "En gammel latinsk Skovvise".
Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg.
se visen "Den Spillemand snapped Fiolen fra Væg".
Den Sømand hejsede sit Flag.
se visen "Efternøleren".
Den vise jeg vil synge her.
se visen "Charivari".
Dengang det billigt båd' med olie og benzin.
se visen "Vi kører trillebør".
Dengang jeg kun var saa stor som saa.
se visen "Oh Dagmar".
Dengang jeg kun var så stor som så.
se visen "Oh Dagmar".
Dengang jeg mødte Hans Ole.
se visen "I det lange løb".
Der blæser en brandstorm ad Farvergade hen.
se visen "Drukvaldes sang".
Der boede en frue i Køge.
se visen "Fruen i Køge".
Der boede en købmand på Hamborgerbro.
se visen "Sømanden og den rige købmandsdatter".
Der er én herinde, som kan få mig til, hvad sør'n han vil.
se visen "Kan du se på mig, at jeg elsker dig?".
Der er en ting, som jeg tit tænker på.
se visen "Genfortælling".
Der er et lille Ord nu, som bruges saa tidt.
se visen "Flot!".
Der er så mange spørgsmål.
se visen "Ska' vi sove eller hva'".
Der er travlt i hytte som i slot.
se visen "Julevise til butikken 1869".
Der gik et skib fra Gibraltars red.
se visen "Der gik et skib".
Der gik et Skib fra Gibraltars Rhed.
se visen "Der gik et skib".
Der gik udi lunden i aftenen silde.
se visen "Krybskyttevisen".
Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt.
se visen "Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt".
Der leved to unge i Sjælland så fage.
se visen "Kæresten, der skød malkepigen Anna Louise".
Der sendes tidt fra fremmed Land
se visen "Det er opdaget"
Der sidder derinde i Fængselets Gemme.
se visen "Spaakonen, "Jordemoderen" og de mange unge Damer, som de forledede og behandlede med Fosterfordrivelse, og som nu ere fængslede. Og: Meddelelse om deres Gerninger og Anholdelse".
Der staar en Bænk i Lunden.
se visen "Min Pige derhjemme".
Der tjente i Dalby så fager en pige.
se visen "Pigen, der dansede sig ihjel".
Der vanked en Ridder med Ordner og Baand.
se visen "En hel mærkelig ny Vise om Grosserer Gamél og Studenten, hvordan Hr. Gamél kom til at lide ved et hos en medicinsk Student opstaaet Slagtilfælde, der senere vil blive behandlet i den offentlige Ret".
Der vanked en yngling ved La'gårdens å.
se visen "O Gine, du dejlige Mø ved den spejlklare Sø!".
Der var en bonde i Rulle Kro.
se visen "Bonden i Rulle Kro".
Der var en Gang en Ridder, dertil en Riddersøn.
se visen "Ridder Brynnings Vise om hans Kærlighed til Prinsessen af England, Kong Edvards Datter. Hvorledes de gennemgik saare meget for deres trofaste Kærlighed, men kom lykkelig til Ægteskab og Regering, dog først efter at Ridderen længe havde siddet fangen. Gammel Kærlighedsvise. Alle unge Elskende til en fornøjelig og underholdende Læsning".
Der var en gang en røver, en vældig stor bandit.
se visen "Han skød pistolen af".
Der var en Tid da hun var end uskyldig
se visen "Den tredobbelte "Barnemorderske""
Der var engang en gammel mø - Tante Anna.
se visen "Tante Anna".
Der var engang en Glut.
se visen "En Vise om en Pige og en Brandmand".
Der var engang, en mand som fik i sinde.
se visen "Botanik i Charlottenlund".
Der var et farligt Mudder
se visen "Optøierne i Kjøbenhavn, Aaret 1860"
Dernede i dalen.
se visen "Hytten i dalen".
Dersom alle de bjerge de var af guld.
se visen "Den utro ridder".
Det er bleven største Mode.
se visen "Herrernes Coquetteri".
Det er en herlig Opfindelse med disse Haandvægte.
se monologen "En Prøveklud for alle Arcana".
Det er min afskedsfest i trommesalen.
se visen "Den gamle varieté".
Det er min afskedsfest i Trommesalen.
se visen "Den gamle varieté".
Det Kalifornien er dog et land.
se visen "Det Kalifornien er dog et Land".
Det skete på en brudenat.
se visen "Jeg vil ha' den engang til".
Det var dengang jeg var lille.
se visen "Frem med humøret".
Det var en lørdag morgen, før klokken den slog to.
se visen "Jomfruens syv brødre".
Det var en mandag aften - og på en markedsdag.
se visen "Mordet i Gåsetårnet".
Det var i januar.
se visen "Åh, hvor var han dog bedår'ne".
Det var i Taasinge skønne Egne.
se visen "Løjtnant Sparres og Elvira Madigans ulykkelige Død i Nørreskov".
Det var Jens, der var en fattig Gut.
se visen "Jens med Guldklumpen, hvorledes Husmandssønnen blev en holden Mand ved et rent Tilfælde, og kom hjem og giftede en fattig Pige, skjøndt den rige Gaardmandsenke nu nok vilde give ham sin Datter".
Det var ved Helgoland, at sidst vi fjenden så.
se visen "Slaget ved Helgoland (1864)".
Dig, elskte Skov! mit Afskedsqvad jeg byder.
se visen "Farvel til Skoven".
Du lille Fugl, hvem jeg har kendt saa kort.
se visen "Du lille Fugl, hvem jeg har kendt saa kort".
Du spørger min dreng.
se visen "Den røde rubin".
Dyrehaven er sprunget ud.
se visen "Med charabanc i Dyrehaven".
Dyrehavstiden er forbi.
se visen "Der og her".
Elise gik paa Marken om.
se visen "Om den storagtige Lise".
En Aften, det var ved Fastelavn.
se visen "Visen om hvorlunde Søren løb Fastelavn".
En dejlig sommeraften, og Bakken lukker op.
se visen "Dyrehavsbakkens pris".
En dejlig ung ridder i lunden var der.
se visen "Ridder og bonde".
En jæger gik at jage.
se visen "En jæger gik at jage".
En lystig Musikant gik engang ved Nilens Vand.
se visen "Musikens Pris".
En Morgenstund i Marken gik.
se visen "De fire Guldringe, En virkelig Begivenhed fra Jylland om to Unge Mennesker, der elskede hinanden".
En Pige gik i Skoven hen.
se visen "Friervisen".
En pige vandred ud i en have.
se visen "Sømanden og hans pige".
En stakkels Dreng, forladt og arm
se visen "Bagerdrengens Mishandling"
En vise for eder jeg nu fremføre vil.
se visen "Strasborger-visen".
En Vise for Eder jeg nu fremføre vil.
se visen "Strasborger-visen".
En Vise jeg synger for eder alle her.
se visen "Richard og Alfa. En smuk Kærlighedsvise om, hvorledes trofast Kærlighed altid sejrer, og hvorledes to unge, naar de blot holder fast ved hinanden i Kærlighed, høste Lønnen for deres Udholdenhed".
En Vise vil jeg synge Jer her i Makketutten.
se visen "Makketut-Visen. Nr. 24's Beskrivelse af Makketutten, hvor Flæsket selv kan gaa op af Ærterne og hen ad Bordet".
En Yngling ud i Skoven gik.
se visen "Frieren og Pigen".
Ensom i skovrige dale.
se visen "Fingals vise".
Ensom i staden går hun det skind.
se visen "Køb blomster, køb blomster".
Ensom i staden står hun det skind.
se visen "Køb blomster, køb blomster".
Ensom i staden står hun, det skind.
se visen "Køb blomster, køb blomster".
Er du let, så løber du fra sorgen.
se visen "Var jeg rig, jeg gifted mig i morgen!".
Et Barn blev dræbt, en Blomst blev brudt og knækket.
se visen "Sangen om Gurli, Feriepigen, hvis Navn og Skæbne aldrig glemmes. "Et barn blev dræbt, en Blomst blev brudt og knækket.."".
Et folk i fart i livets med- og modvind.
se visen "Den gamle gøglers sang".
Et Kys er det bedste, der findes her paa Jord.
se visen "Kysse-Visen. Den grinagtige Vise om hvorledes Karen kom gennem Livet fordi hun kyssede saa brillant. - Med Kys og Klap i hvert Vers".
Et Kys er dog en morsom Ting.
se visen "Kysset".
Et Studium for noget nær.
se visen "Herrernes Courmageri".
Findes der skønnere plet på jord.
se visen "Der er altid sang i Klampenborg".
Fjerne syd, du skønne Spanien.
se visen "Sigøjnerdrengens klage".
For det er bare svært at stå og sig' farvel
se visen "Farvel"
For nylig de svenske Studenter har vaaret
se visen "Den vilde Menneskeæder"
Forled'n dag gik mig og Lise.
se visen "Flittig-Lise".
Forleden var der Barnedaab.
se monologen "Barselgildet".
Fra England drog et Skib med Kul.
se visen "Dampskibet "Lolland"s Forlis i Nordsøen d. 1. Septbr. 1909. En smuk Sømandsvise om den sørgelige Ulykke, hvorved Kaptajnen samt 12 Mand af den kække Besætning og en Passager omkom i Bølgerne".
Fra jeg i vuggen lå.
se visen "Fra jeg i vuggen lå".
Fra simpel Pige har jeg svungen.
se visen "Paa Forhøjningen".
Fra simpel Pige har jeg svunget.
se visen "Paa Forhøjningen".
Fru Hansen har en sølverræv.
se visen "Min søsters".
Før var livet gråt, kedeligt og trist.
se visen "Den er go' nok, den er dårlig".
Første gang jeg så ham, var han bare fire år.
se visen "Den lille frække Frederik med rullekraven".
George Seman tog ømt i favnen.
se visen "En sømands ulykkelige skæbne".
Gina Lolobrigida og Sofia Loren, de skind.
se visen "De fire store".
Go'aften, det var pænt af Jer, I kom og hørte på.
se visen "Det er Margit, det er Tove".
Grumt raser krigen og blodet flyder.
se visen "Tyrkernes Rædselsgjerninger".
Guds himmel var så mørk og grå.
se visen "Guds himmel".
Går de rundt og er tynget af stress.
se visen "Massageklinikken".
Går du rundt og er tynget af stress.
se visen "Massageklinikken".
Han var murer-, han var murer-.
se visen "Kaperkusk i Klampenborg".
Har De hørt det Ny
se visen "Mordattentatet paa Konseilspræsident Estrup"
Har De hørt om Amanda Tramplino - Javel.
se visen "Amanda Tramplino".
Har I hørt det sidste ny.
se visen "Visen om Alberti".
Hejsa kære venner.
se visen "Charleston".
Hejsa! Så I der granaten.
se visen "Hurra for granaten".
Hel blomstersmykket gondolen gled.
se visen "Elfsborgvisen".
Hel blomstersmykket Gondolen gled.
se visen "Elfsborgvisen".
Hele livet har jeg bo't i Istedgade.
se visen "Frækt på Vesterbro".
Hele mit liv.
se visen "Hele mit liv".
Her er liv og her er løjer her på Bakken.
se visen "En Tur på Dyrehavsbakken".
Her er Liv og her er Løjer her paa Bakken.
se visen "En Tur på Dyrehavsbakken".
Her i den lille sorte bog.
se visen "Hvor er de herlige i den alder".
Her i denne skønne Verden
se visen "En dansk Casper Hauser"
Her I samles, alle fagre piger.
se visen "Pigernes Spåvise".
Her ser I på tribunen.
se visen "Revolte skal vi ha'".
Her står jeg så bedrøvet, mens jeg mindes gamle da'e.
se visen "Kyskhedsbæltet".
Her ved min Barm jeg gemmer stille.
se visen "Den sidste Viol".
Her vi se den gæve Skare.
se visen "Skruebrækkernes Marsch, og deres Klage over, at Kammeraterne ikke vil agte dem".
Hermed er sjovt forbi.
se visen "Bakken er Bakken".
Hernede fra Slien jeg skriver dig til.
se visen "Hernede fra Slien".
Hist hvor Klippen hæver sine Tinder.
se visen "Jørgen og Agnete, som først i Døden blev forenede, fordi Jørgens Fader, den strenge Adelsmand satte sig mod Sønnens Forbindelse med en Pige af ringere Stand".
Hist på alpens isbelagte spire.
se visen "Alperosen".
Hist på Alpens isbelagte spire.
se visen "Alperosen".
Hist paa Atlanterhavet.
se visen "Verdens største Dampskib "Titanic"s Undergang den 14. April 1912, ved hvilken 1635 Mennesker fandt deres død i Atlanterhavet".
Hjertenskær, jeg dig be'r.
se visen "Kysse-Vals".
Husker du, det var den sjette Juli.
se visen "Husker du, det var den sjette Juli? En gammel Invalids Erindringer om hans Krigskammerats Død og Hilsen til hans Pige".
Hvad høist jeg elsker her paa Jord.
se visen "Fædrelandssang paa Grundlovsdagen".
Hvem børster tænder med benzin - tante Anna.
se visen "Tante Anna".
Hvem der havde Leverance.
se visen "Vi vil ha' Øl, Vi vil ha' gamle Carlsberg Øl!".
Hvem husker ikke Kresjansborres store Ildebrand.
se visen "Russerne, som tog Lysekronen ned paa Christiansborg Slot under Branden".
Hver eneste Dag jeg beslutter.
se visen "Idag og imorgen".
Hver morgen med min pose.
se visen "Juvelsamleren".
Hvergang, når sommeren er særlig hed.
se visen "På ryggen ved Løkken".
Hvis du rører her ved Hanen.
se visen "Riflen".
Hvis man har indbudt lidt gæster til de sædvanlige fester.
se visen "Pighvaren".
Hvisker stille, Aftenlufte.
se visen "En Dronning synger ved sit Barns Vugge. Efter en Vuggesang, digtet af Dronning Victoria af England".
Hvor Bølgerne lege i hvirvlende Dands.
se visen "Pigen paa Bornholm, og hendes ulykkelige Kjærlighed, der kostede hende Liv og Lykke. Sket i Rønne".
Hvor det skrækkeligt lyder.
se visen "Konen, der Løverdagen den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro, saa at Manden, da han kom hjem fra sit Arbeide, fandt hende liggende død paa Gulvet, svømmende i sit Blod. Morderen har kun fundet c. 25 Rd. for sin skrækkelige Forbrydelse".
Hvor er dog Ilden? spurgte man.
se visen "Christiansborgs Slots Brand!".
Hvor er i Mænd dog kloge og henriv'nde.
se visen "Det svage køn".
Hvor mange Onder og Ulykker.
se visen "En ny Vise om en Frue der saa grusom behandlede et Pigebarn paa 6 Aar, som var hende betroet til Opdragelse af en fattig Kone, og med en Manskjetbolt skammelig forbrændte det stakkels Barn: hvorfor hun er kommen under Rettens Tiltale".
"Hvor tindrer nu min Stjerne!".
se visen "Kærlighed i Dyrehaven".
Hvor Ægtestanden dog er rar, det hør man No'ne siger
se visen "Skandalen paa Nørrebro"
Hvor Øresunds sølvblaa Vover trille
se visen "Christiansborg Slot er brændt!"
Hvorfor ta' ud for at kigge på verden.
se visen "Rue de la Sax".
Højt lyste Flammen stærk og rød.
se visen "Soldaten, der fandt sin Død ved Christiansborg Slots Brand, idet han blev begravet under den nedstyrtende Riddersals Loft, saa at han ikke stod til at redde, men maatte forlades".
Høkerens datter hun elskede mig.
se visen "La' hønen gå".
Hør, du glade Sømand, naar du gaar fra dit Land.
se visen "Hør, du glade Sømand".
I Aften saa kommer min Kjereste hos mig.
se visen "I Aften saa kommer min Kjereste hos mig".
I Amerika, der bor en læge.
se visen "Kinsey Rapporten".
I Barndommens Dage, naar glade vi gaar.
se visen "I Barndommens Dage".
I Danmark er der mange skove, hvor der er så kønt.
se visen "Dyrehaven, Dyrehaven".
I de gode gamle Dage ha'de.
se visen "Dampsporvognen".
I den muntre Aftenstjerne
se visen "Carl er fuld!"
I denne influenzatid.
se visen "Er der No'et, der trykker dig?".
I denne Tid er der Halløj og Rummel Landet rundt.
se visen "Anonym Vise om Det store Halløj den 28de Januar 1887, da Danmarks Skæbne skal afgjøres. Mød og Stem paa - ".
I Fåborg på lazarettet.
se visen "Den døende Soldat paa Faaborg Lazareth, som Kong Christian den Niende besøgte og lovede at sørge for hans Kone og Børn".
I glas og skygge ligger pladsen.
se digtet "I glas og skygge ligger pladsen".
I har vel sagtens alle hørt.
se visen "Pios flugt".
I Hillerød sig Liv og Glæde rørte.
se visen "De tre Søstres Død i Frederiksborg Slots Sø, tilligemed en ung Mand. De kom fra Marked og Kusken kjørte i Mørket fejl, hvorved alle 4 druknede".
I hytten derhjemme vi dansede som små.
se visen "Dansens magt".
I hytten herhjemme vi dansede som små.
se visen "Dansens magt".
I Jylland der leved en pige så ung.
se visen "Den solgte danske pige".
I kjende ej den gyselige Tanke.
se visen "Skarpretteren og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse".
I lovligt Ærind den Pige var.
se visen "Et nyt Mord atter i Hobroegnen paa en ung Pige paa Glenstrup Mark. Hun er myrdet af en 16-aarig Karl".
I Mørke vi tidt maatte famle.
se visen "Arbejdernes Farvel til Pio med 4 Billeder".
I Nyhavn kan De tro den går.
se visen "Rullen går".
I Poulstrup i Jylland der boede.
se visen "Karlen, der skjød Pigen i Poulstrup ved Aalborg, fordi hun ikke vilde give ham sin Kjærlighed".
I Præstens Have i Taubenhain.
se visen "Præstens Datter i Taubenhain og Junker Falkenstein, samt hvorledes det gik Junkeren efter hendes Død. Efter Bürger".
I ryesgade 7, anden sal, lever jeg.
se visen "Han er lige gået op til Fru Jansen".
I Ryesgade 7, anden sal, lever jeg.
se visen "Han er lige gået op til Fru Jansen".
I Sjælland levede en Gang to unge.
se visen "Trofast Kærlighed. En smuk Vise om to Elskende, som paa Grund af Fattigdom ikke kunde faa hinanden, men hvorledes hun tog til Amerika, hvor hun arvede en Masse Penge, tog hjem og giftede sig efter mange Aars Forløb med sin Ungdomsven. Troskab er det kosteligste Klenodie".
I Skoven har jeg hjemme.
se visen "Blomsterpigens Sang".
I Sorgens bittre Stund.
se visen "Tak til enhver tro Hjælper ved Christiansborg Slots Brand. En Sang fra det danske Folk".
I spørger mig, hvorfor jeg er saa bedrøvet i Sind.
se visen "Sømandens Pige. En smuk Vise om Sømandens Kæreste, der trofast ventede hans Hjemkomst".
I verden er der ikkun falskhed og svig.
se visen "Den falske kæreste".
I Vaarens lyse skjønne Tid
se visen "Sprang ud fra Rundetaarn"
I året attenhundred og ni og tredive.
se visen "Alfred og Alvilda".
Ifald De vide vil mit Navn.
se monologen "Lene Kokkepiges Ballade".
Ifald du har en Datter.
se visen "Vil du være Fa'ers Pige? Den nyeste og gemytligste vise".
Ih gudbevares jeg har borgersind nok.
se visen "Jeg gi'r mit humør en gang lak".
Ja du er den første, jeg Haanden har givet.
se visen "Ja, du er den første, jeg Haanden har givet. En smuk Vise om den unge Sømands Kjæreste, der var ham utro, men derefter selv blev forladt af sin Ven".
Jaj føler Trang at sla paa Harpens Strænge.
se visen "En liden Vise til Tivolis og Georg Carstensens Ære".
Jeg blev sendt bort fra Fædreland og Venner.
se visen "Den fattige Piges Kjærlighed til den rige Karl".
Jeg elsker alle danske film med gang i erotikken.
se visen "En lille sang uden rim".
Jeg elsker de film, hvor man rigtigt kan se.
se visen "Jeg elsker bare mænd".
Jeg elsker dig inderlig, Kære.
se visen "Karen, hvor er du dog sød. En smuk og livlig Kærlighedssang".
Jeg elsker min Mand.
se visen "Jeg elsker min Mand! Pavillonvise til den bekendte Melodi: "Vi elske vort Land". Synges inderlig rørende og sødt".
Jeg er blevet træt af Brøndby Strand.
se visen "Charmen ved charter".
Jeg er dyreven.
se visen "Clausen".
Jeg er en af Bakkens sangerinder.
se visen "Bakkesangerinden".
Jeg er en frejdig pige på næppe 18 år.
se visen "En frier til mig".
Jeg er en typisk husmor, fra en typisk soveby.
se visen "Så ender vi i sengen".
Jeg er en ærbar pige.
se visen "De sidste 30 år".
Jeg er et stakkels pigebarn.
se visen "Du ka' ikke ta' den med dig".
Jeg er født ved gammel Englands kyst.
se visen "O Susanne".
Jeg er gnaven. - Det er osse sært.
se visen "Syls Betragtninger over Verdens Doligheder".
Jeg er kun en gadens tøs, en lille kolibri.
se visen "Apachevisen".
Jeg er nitten år, og så er jeg fra landet.
se visen "Det frække".
Jeg er sådan en yndig viol.
se visen "Ungkarleskatten".
Jeg er så'n en pæn og bly og ærbar lille krokus.
se visen "Humlebien".
Jeg er så'n pæn og bly og ærbar lille krokus.
se visen "Humlebien".
Jeg er tosset med sex.
se visen "Kald på Knudsen".
Jeg er træt af mænd med hængerøv og slasket vom.
se visen "Olympiade".
Jeg faldt pladask for din charme, og blev fortryllet af dig.
se visen "Lige midt imellem".
Jeg gik en Morgen til Christiansborg.
se visen "Georg Carstensen synger".
Jeg går i tusind tanker.
se visen "I tusind tanker".
Jeg går op med liv.
se visen "Bjældeklang".
Jeg har en bunke vrøvl med min frisure.
se visen "Så stritter den".
Jeg har en fin forretning i mit hyg'lige hjem.
se visen "Klerkegade 9".
Jeg har en lille have, hist derhjemme hvor jeg bor.
se visen "Hængepilen".
Jeg har kendt til bedre Dage
se visen "Den fattige Dreng på Nørrebro"
Jeg har lige fået protese, det er mere at De ve' det.
se visen "Gebisset (Åh, Louise)".
Jeg har nylig væ't i Tivoli.
se visen "Evig grinagtig Vise om Spektaklet i Tivoli, Hvor Publikum deltog i Koncerten for Fløjtepartiets Vedkommende, og slog Stortromme paa Damerne og Takt paa Klappernes Rygge".
Jeg har sejlet i vester og øster.
se visen "Matrosens rejseeventyr".
Jeg har set en pornofilm.
se visen "Sytten år".
Jeg har taget chancen.
se visen "Årets frøken lir".
Jeg har to gode venner, den ene hedder Knud.
se visen "Knud og Ebbe".
Jeg har været på langfart, og der mødte jeg en haj.
se visen "Det er sandt, hvad hun siger".
Jeg har været på valsen.
se visen "Jeg har været på valsen".
Jeg har været ringforlovet 22 gange.
se visen "Den ka' du roligt ta' i skoven på".
Jeg har været så mange steder.
se visen "Det gamle Nørrebro".
Jeg har været topløs servitrice.
se visen "Topløs".
Jeg ka' huske Lille Palle, li' fra vi var små.
se visen "Det er synd for Lille Palle".
Jeg maa med stor Beklavelse.
se visen "Den stærke Kuldrager Eriksens Begravelse. Omstændelig besunget og berettet med alle Vederværdigheder og tilhørende Adspredelser".
Jeg sidder bag fængslets mure.
se visen "Bag fængslets mure".
Jeg sidder meget tit alene på min lille kvist.
se visen "Missekatten".
Jeg skal Barnehjertet glæde.
se visen "Pjerrots Vise. En smuk Sang om den stakkels Pjerrot, der altid skal være glad, selv om han er bedrøvet".
Jeg skal synge Dem en meget sørg'lig vise.
se visen "Cigaren".
Jeg som spæd og ganske lille.
se visen "Sutte sutte - ikke bide".
Jeg spørger dig ikke, om du har Gods og Guld.
se visen "Jeg spørger dig ikke".
Jeg stod i Lethraborgs skønne have.
se visen "I Lethraborgs have".
Jeg stod mig op på højen bjerg.
se visen "Jomfruen og greven".
Jeg synge vil en vise, den er om brødre to.
se visen "To brødre om én pige".
Jeg syn's, det er såd'n en dejlig melodi, den. - Den minder.
se monologen "- Bedstemor strikker!".
Jeg tjente i Sommer et Par Mil fra Byen.
se visen "Og Lise hun var lige til at spise. En Vise, som kan synges af Enhver, der har Humør".
Jeg træder her som Klager frem.
se visen "Klage over Herrernes utaalelige Despoti".
Jeg vandrede så ene så mangen aftenstund.
se visen "Guldgraverens hjemkomst".
Jeg var bare tyve år da jeg kom til denne by.
se visen "Sidde og sy".
Jeg var en ung sømand, fra Dover jeg kom.
se visen "Sømanden fra Dover".
Jeg var endnu ganske lille.
se visen "Maggidudi og Jeg".
Jeg var første elskerinde i et live-show.
se visen "Arbejdsløs".
Jeg var på besøg forleden i de gamles by.
se visen "Når de gamle går til sagen".
Jeg ved godt at moden si'er.
se visen "Den gammeldavs facon".
Jeg vil synge Jer en Vise
se visen "Ex-Bryderkongen Heygster"
Jeg vil synge om et svig'fuldt Kvindehjerte.
se visen "Den falske Mette, som sværmede saa forfærdeligt for Militær, at hun slog op med Infanteristen for at faa Husaren, som saa giftede hende, desformedelst Omstændighederne".
Jens Ole er min svoger, han er kronisk arbejdsløs.
se visen "Den får jeg af min svoger".
Jensen var lille, men saa fyldig.
se visen "Den tykke Jensen".
Jim var heldig alle sine dage.
se visen "Lykkelige Jim".
Jæ hedder Pæter aa kommer fra min Fa'ers Goer.
se visen "Rekrutten".
Jørgen Nilen fra Søllerød.
se visen "Hvorledes Jørgen Nilen væltede med et Hølæs, og stak Hovedet ind paa første Sal til en Enke, samt hvad han siden oplevede".
Jørgensen er Skomm'ersvend
se visen "Den fattige Skomagersvend der vandt 25000 Kr."
Kjære Venner! Jeg var med ved Slottets Brand.
se visen "Hvad en af vore Jenser beretter om Slotsbranden, hvor han nær var indebrændt".
Kjære Venner, lytter til min simple Sang
se visen "En sørgelig Sang om en Arbejdsmand"
Knud, ja, altså ham I ved jeg går med.
se visen "Knud".
Kom, Gutter, en Opsang jeg for Jer vil synge
se visen "Matrosens Eventyr i Gothersgade"
Konduktør, jeg har en lille.
se visen "Det er Konduktørens Skyld!".
Kære lille Ketty, Aft'nen er saa sval.
se visen "Kære, lille Ketty. En smuk Kærlighedssang".
Kære Moder! hvorfor sover du.
se visen "Kære Moder, hvorfor sover du? Bekendt Fokevise".
Kærlighed ytrer sig på forskellig vis.
se visen "Nogen gør det aldrig".
Kærligheden - made in Eden.
se visen "Kærligheden - made in Eden".
København med S og N og V og Ø og K.
se visen "Islands Brygge".
Lejligheden jeg bebor.
se visen "Hjemme i Holmbladsgade".
Lejligheden jeg bebor, den er ikke særlig stor.
se visen "Hjemme i Holmbladsgade".
Li' fra jeg var lille, har jeg altid haft en grille.
se visen "Sallys sang".
Lige fra jeg var lille har jeg altid haft en dille.
se visen "Sallys sang".
Lille Mor saa sød og rar.
se visen "Mindevise for Mor".
Line elskede Mathis.
se visen "Den nye Mathis! En frygtelig sørjelig Vise til den moderne Melodi: Aa Mathis. Sangen "Aa Mathias" af A. Melbye er udkommen paa Wilh. Hansen Musikforlag".
Livet er dejligt, javist er det så.
se visen "Blæse vær' med det".
Livet er et kort sekund.
se visen "Glemmer du...?".
Louise Sørensen er mit navn.
se visen "Sangerinden jomfru Sørensens kærlighedshistorie".
Madsen er en dygtig mand.
se visen "Madsen og storfamilien".
Man har kaldt mig for skør - og en værre idiot.
se visen "Augustin".
Man kan have tidt Medliden
se visen "Jordemoderen, Restauratøren og de mange Tiltalte"
Man kan jo leje næsten alt, hvad man skal bruge.
se visen "For en ti'er i timen".
Manden er min livret, men ak, hans habitus.
se visen "Den, der opfandt manden".
Manden og konen satte sig ned.
se visen "Manden og konen".
Manfred er li'som os andre, altså hvad angår forstand.
se visen "Manfred".
Manfred er li'som os andre, altså, hvad angår forstand.
se visen "Manfred".
Med min fine blomsterkurv.
se visen "Blomsterpigen".
Med skibet "Oceanea".
se visen "Med skibet Oceanea".
Med Skibet "Oceanea".
se visen "Med skibet Oceanea".
Mens fuglene bortdrage og lunden øde står.
se visen "Julesang til "Brodersamfundet"s søndagsskoles juletræ".
Mester sa'e saa glad.
se visen "Maskin-Arbejdernes Lock'out".
Meyers Lig er end'lig kommen
se visen "Meyers Lig i Kalktønden"
Midsommersolen skinned lys og klar.
se visen "Vidunderlig frelse fra Døden ved Jernbane-Ulykken i Gentofte".
Mig og Marinus var en tur på Bakken.
se visen "Marinus".
Min Jørgen, hvor kan du dog glemme.
se visen "Sømandspigens Længsel efter sin bortrejste Kæreste".
Min kære, lille Søster.
se visen "Min kære, lille Søster".
Min kæreste er fra Randers a'.
se visen "Lige på det rigtige sted".
Min lejlighed den er der noget ved.
se visen "Papegøjen".
Min Lykke er svundet - ja, det er en Kval.
se visen "Min Peter!".
Min mand han er urmager i København.
se visen "Urmageren".
Min mand han skred såmænd fra mig i går.
se visen "Hos lillemor på Lyngbyvej".
Min mand og så jeg har et herligt humør.
se visen "Indkøbsturen".
Min Slægt er haabløs, ja det kan De se.
se visen "Haabløse Slægter".
Min ven han har et job som at han elsker meget højt.
se visen "Tappehallen".
Min ømme Moder misted jeg.
se visen "Den lille Piges Sang".
Minister Estrup iled tryg.
se visen "Der er Skudt paa Minister Estrup d. 21. Oct.".
Mit navn er Bombardine, jer er fra Siverslev.
se visen "Bombardine".
Mod Himlen høje Flammer slog.
se visen "Christiansborg Slot er brændt den 3die October 1884. Kl. 5 Eftm. fik Ilden Magt; Kl. 11 var Slottet en brændende Ruin".
Moderne dages ungdom er fyldt med pjank og fjas.
se visen "Halvfemserne".
Mændene tror, hvis en pige kan tænke, ja så er hun færdig med li'r.
se visen "Hvis du tror, det er hjernen".
Napoleon fødtes i Ajacio.
se visen "Napoleon og Tivoli".
Nei Intet i Verden kan lignes ved en Skov.
se visen "Trops allernyeste Dyrehavsphantasier".
Nei se, Goddag.
se visen "En Gadepassiar".
Nu bort med alskens Politik.
se visen "Nu bort med alskens Politik!".
Nu er den gal, hvert øjeblik man hugger pengeskabe.
se visen "Pengeskabsvisen".
Nu er det tiden! Nu straffen kommer.
se visen "Dobbeltmorderen Rasmus Mørkes henrettelse paa Kleistrup Hede, 1½ Mil fra Hobro, d. 5te Januar 1881".
Nu er Tyskland faldet, og Tyskerne er væk.
se visen "Danmarks Jubelsang".
Nu har vi Pintse, og der er Fest.
se visen "Pintsevise".
Nu har vi Sporvogn faaet
se visen "Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen"
Nu om Stunder ser man Kvinder, dog ej alle.
se visen "Den moderne Københavnerinde".
Nu raser i Rusland en hemmelig klike.
se visen "Mord-Attentatet paa den russiske Kejser".
Nu sidde i Fængslet de Ynglinge tre.
se visen "Socialistførerne Pio, Brix og Geleffs endelige Dom ved Højesteret d. 6. Aug. 1873".
Nu skal De få en vise som.
se visen "Da Jensen var på Møn".
Nu skal I faa en Vise, og det med Fynd og Klem.
se visen "Lars og hans fine Kjæreste. Hvorledes det var spaaet Lars, at han skulde blive fornem gift, og Spaadommen opfyldtes, men ikke paa den Maade Lars ventede".
Nu skal jeg dog fortælle her.
se visen "Peer Søvrens moersomme Reise paa Jernbanen".
Nu skal jeg fortælle jer et eventyr.
se visen "Fra søndag nat til mandag morgen".
Nu vil jeg beskrive min Skjæbne saa haard.
se visen "Nu vil jeg beskrive min Skjæbne saa haard".
Nu vil jeg fortælle min skæbne så tung.
se visen "En sørgelig Sang om en Arbejdsmand, som d. 23. November 1883 var saa ulykkelig under sit Arbejde at faa Giftstoffer ind i sine Øjne, saa at det ødelagde hans Syn".
Nu vil jeg fortælle min Skæbne saa tung.
se visen "Den blinde Mand, Lars Chr. Hansens Sang og hans Levnetsløb".
Nu vil jeg synge for jer en Vise.
se visen "Nu vil jeg synge for jer en Vise".
Nu vil jæj grive til Pennen og skrive.
se visen "Af et Tivolibrev fra Rekrut Jens Chrillesen".
Næ, did æ dov en fæl ståhej.
se visen "Bonden i København".
Når den gamle skov har ta'et sin grønne kjole på.
se visen "Så kender jeg mit Klampenborg".
Når det nu er første gang man elsker, helt og fuldt.
se visen "Hvad ved mor om kærlighed".
Naar jeg ser paa skønne blomster, dukker svundne minder frem.
se visen "Den gamle gartners sang".
Når man er helt ung de ved ca. fjorten.
se visen "Sasafrasen".
Når man har sit job i Bakkens Hvile.
se visen "Den er ikke mindre end de andres".
Naar man om Natten silde.
se visen "Kjøbenhavn ved Nat. Fuldstændig Oplysning om hvorledes Kjøbenhavn er om Natten, baade om Bøller og Dandsebuler og andre Gemytligheder".
Naar Mørket Jorden blinder (Klokken 8).
se visen "Vægterversene. Et Mindeblad om Kjøbenhavns Vægtercorps, ophævet den 1ste Juni 1863".
Når solen varmer og stråler ned fra sky.
se visen "Sommerlystsangen".
O Du! som sadt paa Højheds-Spidse.
se visen "Hof og Statsrettens Dom over Frue Ehlers som fordi hun saa grusom behandlede et Barn som hun have taget til sig, nu er dømt et Aar til Forbedringshuset med mere".
O hører dog, hvordan det gik
se visen "Tardinis femte og sidste Luftreise og Død"
O hører, I Sømænd, som pløje.
se visen "Sømandssang".
O I, som haardt fordømme hende.
se visen "Den faldne Kvinde. En alvorlig Sang om hendes Levned og Aarsagen dertil".
O kongelige Smykke.
se visen "Sang til Kong Christian d. 9de".
Og Sidse lå og sov så sødt.
se visen "Skorstensfejeren og Sidse".
Og Sidse laae og sov saa sødt.
se visen "Skorstensfejeren og Sidse".
Og Stine var en Pigelil med tvende Øine blaa.
se visen "En Vise om, hvorlunde Søren blev Mand og Fader".
Oh! Det er min største Glæde.
se visen "Valsedrømme".
Oh, hjælp mig madonna allerhelligste mø.
se visen "Åh, Hjælp Mig Madonna".
Om en lille dreng og lille pige handler visen.
se visen "Den Smukke Vise".
Om Nybo'er jeg kvæde vil en vise.
se visen "Nyboders pris".
Op! I Danmarks troe Soldater.
se visen "Op! I Danmarks troe Soldater etc.".
Peter Schütt i Barndomsalder.
se visen "Peter Schütt".
Pigebørn smaa gør jeg meget a'
se visen "Det mærkelige Misfoster, de to sammenvoxede Søstre"
Piger, jeg vil sexuelt gi' jer det gode råd.
se visen "I med proppen".
Prins Christian drog fra lande.
se visen "Prins Christians og Alexandrines formæling".
Punschen bringer Tungen meget godt paa Gled.
se visen "Stadsen med Prindsesse Alexandra, med Lidt om Talerne, Flagene og Banegaarden etc. etc.".
På Bakken er vi piger meget populær'.
se visen "Bakkepigerne".
På blomsterklædt bakke sad Hjalmar så tavs.
se visen "Hjalmar og Hulda".
På Dyr'havsbakken kommer folk fra hele København.
se visen "Vi bli'r ved".
Paa en Sommersøndag varm.
se visen "En Festaften i Tivoli".
På et fagforenings bal i fjor.
se visen "Styrman Mohr".
Paa Gader og Stræder det nok er bon-ton.
se visen "Revuevise".
På gården nær ved Skanderborg.
se visen "På gården nær ved Skanderborg".
Paa Gaarden nær ved Skanderborg.
se visen "På gården nær ved Skanderborg".
Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter.
se visen "Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter".
På loftet sidder nissen med sin julegrød.
se visen "EF-rationaliserings-forkortelses-model".
Paa Rov skreg nu Ravnen paa ny over Landet.
se visen "Det nye Mord ved Randers. Den 17 aarige Pige Kathrine Kristiansen dræbt paa Landevejen efter en haard Kamp".
Paa Raadhusuret Klokken elve slaar.
se visen "Spøgeri ved Søen".
Paa Træk alle Folk i Staden jo gaaer
se visen "For Morskab blot! eller: Livet i Kjøbenhavn"
Rundt om i Landet er saa stor en Sorg.
se visen "Christiansborg Slots Brand, Fredag 3. og Lørdag 4. Oktober 1884".
Rundt om i verden, der findes der dejlige mænder.
se visen "Frederik".
Se, at jeg er fra landet, ja, det ser man ganske klart.
se visen "Jeg er ikke nær så dum, som jeg ser ud til".
Se, først tog vi til Liverpool, kriddeviddevibombom.
se visen "Kriddeviddevibombom".
Se, nu er Moppe ganske fri
se visen "Nu er du fri, Moppe"
Se nu er Spannjer væk, væk, væk
se visen "Skomager Spannjer er død!"
Se ude på det store.
se visen "Christian Nielsen".
Ser I disse Sølvertraade.
se visen "Sølvertraadene".
Skynd Dem, Skjønne.
se visen "Kjærlighed i Valsetact".
Skaal for ham, af hvem vi fik.
se visen "Cascarinette-Vise".
Slesvig, vort elskede, omstridte Land.
se visen "Slesvig, vort elskede, omstridte Land".
Snart lettes Ankret, Snekken iler
se visen "Prindsesse Dagmars Afsked fra Danmark"
Snart synker Volden nu i Graven ned
se visen "Farvel til Voldene"
Som De ser, er jeg sergent ved Frelsens Hær.
se visen "Frelserpigens krigssang".
Sommer og sol, skoven er grøn.
se visen "Bakkevalsen 76".
Sorgen skygger saa stille.
se visen "Kejser Wilhelm er død den 9. Marts 1888, Hvad kommer nu?".
Storke-storke-Langeben!.
se visen "Storke-Langeben, der besøger de unge Ægtefolk".
Storken den sad paa Bondens Tag
se visen "Storken den sad paa Bondens Tag"
"Storkereden" er et Vandspring i vor gode By.
se visen "Storkereden paa Amagertorv, det morsomme Vandspring, hvor Københavnere hver Nat gøre Halløj".
Studenten ud til Skoven gik.
se visen "En pokkers griinagtig Historie".
Saa eenlig at leve som Fuglen paa Qvist.
se visen "Saa eenlig at leve som Fuglen paa Qvist".
Saa, nu er Publikummet samlet, hæng nu i.
se visen "Adolf var af Stand velbaaren".
Saa pidsk paa Hesten, og lad det gaae.
se visen "To Venner kjøre til Skoven".
Saa pænt Guvenøren haver
se visen "Det aarsgamle Barn Tivoli's vidunderlige Fremskridt"
Saa ung og frejdig han var derhjemme.
se visen "Ingeniør Heilmanns Død da han omkom ved Christiansborg Slots Brand d. 3. October 1884, fandtes først d. 11. Oct. og blev begravet d. 16. October fra Garnisons Kirkegaardskapel".
Sådan en sommerhat brug's en sommernat.
se visen "Sommerhatten".
Til Danmark tryg han bød Farvel.
se visen "Min Kjærestes Død ombord i "Gejser", Udgivet af en dansk Pige, som ventede sin Kjæreste hjem, hvor de skulde have havt Bryllup i September".
Til lykke, o fyrstinde.
se visen "Prinsesse Dagmars forlovelse".
Til min elskede Mand.
se visen "Sømandskonen til sin Mand".
To piger de gange dem ned til en strand.
se visen "To piger".
Trindt i Landet gik Bud.
se visen "Soldatens Farvel! En smuk Vise om de bortdragende Krigere, som skulle kæmpe for Fædreland og Frihed. Med et venligt Ord til de Bortdragendes Efterladte".
Trindt om sig sænker den sorte Nat.
se visen "Barnets Død".
Tænk, flyverens vej op i luften.
se visen "Skråt op".
Ude i den grønne skov, hvor fuglen slår sin trille.
se visen "Fløjtespilleren (og hans hun !)".
Udenlandsrejser gør os glade, fri og veltilpas.
se visen "Så det er ligesom det ligner".
Under Italiens Himmel.
se visen "Den Italienske Piges Sang".
Undskyld at jeg spørger, ved i hvad jeg tør.
se visen "Psykke dikke dejligt".
Ung og glad, som en plag.
se visen "Pige træd varsomt".
Ungmön vid sländan satt.
se visen "Spinn-Visan".
Varde er min fødestavn, og den elsker jeg.
se visen "Vardes vilde liv".
Ved Brønderslev sidste Marked.
se visen "Kampen paa Brønderslev Marked, hvor Mængden angreb og overvældede Gensdarmerne, og Adskillige bleve saarede og mange arresterede".
Velkommen - i Bakkens Hvile
se visen "Velkommen i Bakkens Hvile"
Velkommen, velkommen her til Kjøbenhavn
se visen "Det glade Kjøbenhavns Udstillingsvise"
Verner er en fra min bejlende flok.
se visen "Den er li' til at spise".
Vi alle dig elske livsalige Fred.
se visen "Hvad der klæder Tivoli bedst".
Vi droge saa glade til Skoven den grønne.
se visen "Min Kærestes Død ved Jernbane-Ulykken i Gentofte".
Vi enes rigtig godt.
se visen "Min Mands Kone".
Vi er vant til lidt pjasken og holder af flasken.
se visen "Man sku' tro det var løgn!".
Vi gaa her og synge i Maaneskin.
se visen "Vi gaa her og synge i Maaneskin".
Vi kommer ej saa ganske hertil fra Tyrol.
se visen "Gemsejægeren (Parodi)".
Vi leved saa lykkelig sammen, vi To
se visen "Vi maatte skilles!"
Vi, som hjemmegå'nde.
se visen "Gymnastikpigerne".
Vil De købe! vil De købe!.
se visen "Den lille Gadesælgerske. En smuk sang om den lille Pige, der blev sendt ud for at skaffe Penge til sin onde Stedfader, men hvorledes hun overvældet af Træthed faldt om og sov sig lige ind i Himmelen".
Vil du more dig en Aftenstund min Ven.
se visen "En Aften i Figaro".
Vinden tuder, Sneen sjapper.
se visen "Kom og køb".
Vintren er nu flygtet bort.
se visen "Vintren er nu flygtet bort".
Visen her er om Mathis.
se visen "Hvordan det senere gik Mathias, da han giftede sig med den skævbenede Kone. - Aa Mathias, aa Mathias, Han er kommen fælt deran".
Vor gamle Moppe holdt en Støi.
se visen "Den uheldige Skovtour".
Vor tid, ak, den er slet og knap.
se visen "Når kommer den gode tid?".
Vor Tid kan ei.
se visen "Forsøg til en Drikkevise, som forresten ogsaa kan bruges udenfor Skoven".
Vores intelligenskvotient er nede omkring et nul.
se visen "Den Dumme".
Vor's gamle ko har hejst halen på halv.
se visen "Sådan et organ".
Vort Feltraab er som saa
se visen "Petroleum, Petroleum! eller Socialisternes Marsch"
Vaarvinde lufte.
se visen "Til Skoven".
Aah, Maggi, jeg veed.
se visen "Aah, du lille, søde Maggi. En lille Kærlighedsvise".

 


For the ballads words, music, if any, etcetera please refer to the written printed sources - see page Sangerindeviser: Mine kilder / Singing Girl's Ballads: My Sources.
For visernes tekster, eventuelle noder og så videre henvises til de skriftlige trykte kilder - se side Sangerindeviser: Mine kilder / Singing Girl's Ballads: My Sources.

Warning / AdvarselIf you do not see a "Navigation Bar" on top of this page: Click here! or as second choice: Click here!
Warning / AdvarselHvis der ikke er en "Navigationslinie" øverst på denne side: Klik her! eller som andet valg: Klik her!