Tivoli-Gardistens Sang

Melodi: I Natten klam og kold

Tivoligardens Sang fra Tivoli, København
(1929) /
The Song of the Tivoli Boys Guard from the Tivoli Gardens, Copenhagen
(1929)

Tekst: Ejvind Christensen

Noder: Tivoli-Gardistens Sang

Lyd Klik på knappen for at lytte til Tivoli-Gardistens Sang !

Hvem ser I kommer her,
med Trommer og Gevær,
med Rytteri og Fodfolk, som en samlet Hær,
med rank og rettet Ryg,
for det gør stolt og tryg,
marscherende med Tasker og en smuk Paryk.
Det er den raske Garde med Fane og Musik,
som hvorhen end den kommer, den vækker vild Panik.
Da tjim - da bom - da fut!
Saa mangen lille Glut
er jo i Gardens blanke Knapper vældig skudt.

Den Have vi kan li',
som har vor Sympati,
det er vort glade, kære, gamle Tivoli.
Og vort Kaserneliv
er herligt Tidsfordriv,
her lærte vi at rette Ryggen strunk og stiv.
Vi griber saa det smelder med Slag om vort Gevær,
og under Marschen retter vi alle Kalveknær.
Da tjim - da bom - da fut!
Vi siger absolut,
en Tivoli-Gardist er aldrig tvær og mut.

Vi er den flinke Trop,
som lukker Haven op
med en Salut, saa mange gi'r et lille Hop.
Med Klang og Farvespil,
som hører Garden til,
det er den Gave, som vi alle give vil.
Og lakker det mod Enden med Sommerblomsters Flor
og Tivoli skal lukke, vi raaber højt i Kor:
Da tjim - da bom - da fut!
Nu frem med alt vort Krudt,
og giv til Afsked Tivoli en god Salut!

Tivoligardens Sang fra Tivoli, København blev sunget ved Tivoli-Gardistens-Damefest for medlemmer over 16 år med damer mandag d. 2. Decbr. 1929. Sangen var vinderen af en sang-konkurrence udskrevet samtidig med Tivoligardens 85 års fødselsdag. Kravet var, at den skulle være skrevet på en melodi, hvorefter der kan marcheres, men den skal også kunne benyttes ved Tivoli-Gardistens forenings-fester og sammenkomster. /
The Song of the Tivoli Boys Guard from the Tivoli Gardens, Copenhagen was sung at the Tivoli Gardens Guardsman Lady's Party for members over 16 years and their ladies Monday December 2, 1929. The song was the winner of a song competition arranged and taking place at the same time as the 85th anniversary of the Tivoli Boys Guard. The demand was that it should be written on a tune after which there can be marched, but it must be used at the Tivoli Gardens Guardsman's association parties and reunions too.

Fra "Tivoli-Gardisten"s 4de Aargang (1929-30) side 68. /
From "Tivoli-Gardisten"'s 4th Annual Volume (1929-30) page 68.


I natten klam og kold

Melodi / Tune: Johan Ole Emil Horneman 1849, Komponist (Born / Født13. maj 1809 - Died / Død29. maj 1870) / Composer (Born / FødtMay 13, 1809 - Died / DødMay 29, 1870).
Tekst / Words: Adolph Frederik von der Recke 1849, Forfatter (Born / Født17. maj 1820 - Died / Død6. december 1867) / Author (Born / FødtMay 17, 1820 - Died / DødDecember 6, 1867).

Fredericiaslaget 6. juli 1849. /
The battle of Fredericia July 6, 1849.

Denne gamle 'krigssang' kan stadig høres som en del af det københavnske 'bybillede', da den er på Den Kongelige Livgardes Tambourkorps' repertoire og bruges, når Tambourkorpset spiller, vekslende med Den Kongelige Livgardes Musikkorps, foran vagtparaden på vej til og fra Amalienborg. /
This old 'war song' can still be heard as a part of 'the look of the town' Copenhagen, since it is on the Danish Royal Life Guard's Drums And Fifes Corps' repertory and is used when the Drums And Fifes Corps plays changing with the Danish Royal Life Guard's Band in front of changing the guard on its way to and from Amalienborg Palace to perform the Changing of the Guard ceremony.

Back