DK-Flag Erik Østergaard - Opskrifter (på dansk) / Recipes (in Danish) Go to Home Page
 Symbol of Chef's cap / Kokkehat - symbol Return
  
  

Kogning af vand

A bunch of blue grapes

Gryde ] - El-kedel ] - Kaffemaskine ]

Warning / AdvarselDe anførte oplysninger er vejledende. Følg altid relevante myndigheders anvisning. Søg og indhent selv oplysning hos relevante myndigheder.

Kategori:

Notater.

JokerWhat / Hvad: Vælg en tilfældig opskrift (på dansk) fra gruppe
    Joker: Random / Joker: Tilfaeldig

Serveres kold / Served coldAlkoholfri / Non-alcoholic

Picture Gallery / Billedgalleri


Tilberedning:

(# pers.)

Ingredienser:

Fremgangsmåde:

Hvis myndighederne oplyser... den bedste løsning er at koge vandet...

Gryde:

Hvis drikkevandet er forurenet, og myndighederne oplyser, at det kan anvendes efter kogning: Kom vandet i en gryde. Kog vandet, så det kan benyttes til drikkevandsformål. Ved kogning forstås opvarmning til 100°C, det vil sige en portion vand skal "spilkoge" (koge voldsomt) i 2 minutter.

eller...
El-kedel:

Hvis drikkevandet er forurenet, og myndighederne oplyser, at det kan anvendes efter kogning: Kom vandet i en el-kedel. Kog vandet, så det kan benyttes til drikkevandsformål. Ved brug af el-kedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum.

men ikke...
Kaffemaskine:

Hvis drikkevandet er forurenet, og myndighederne oplyser, at det kan anvendes efter kogning: Kaffemaskiner er IKKE anvendelige til at koge vand, så det kan benyttes til drikkevandsformål, da kaffemaskiner sjældent opnår en temperatur på 100°C i 2 minutter. For i en sådan situation at lave kaffe på en kaffemaskine benyttes vand, der er kogt først enten i en gryde eller i en el-kedel ved at følge en af ovenstående metoder, og som så efterfølgende er afkølet.

Servering:

Det kogte vand skulle nu - efter afkøling - kunne bruges som drikkevand eller indgå som ingrediens i madlavning eller bruges varmt til opvask i hånden.

Information:

Holdbarhed og opbevaring Kogt vand: Ved opbevaring i køleskab (+5°C): Hvis den flaske, som vandet er hældt i, ellers er ren, bør vandet kunne holde sig uendelig lang tid. Nu er flasken imidlertid ikke steril (fri for snavs, bakterier og andre mikroorganismer = bakteriefri), og den bliver åbnet og lukket gentagne gange, hvilket betyder, at der kan tilføres bakterier (encellede mikroorganismer som findes overalt i luft, jord og vand; nogle arter er sygdomsfremkaldende, andre er nødvendige i naturens kredsløb ved bl.a. at nedbryde organisk materiale = bacille Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) virus) fra omgivelserne. Det betyder, at den reelle holdbarhed er nedsat, men 1-2 uger bør det kogte vand kunne holde sig.

Ordhistorie: vand; en klar væske som falder ned fra skyerne som regn, og som danner floder, søer og have; fra fællesgermansk rekonstrueret form watan-, rekonstrueret form watar- 'vand'; fra indoeuropæisk rekonstrueret form wodõn-, rekonstrueret form wodõr- 'afledt af rekonstrueret form wod-, rekonstrueret form wed-, rekonstrueret form ûd-, rekonstrueret form und- 'vand, fugt'; beslægtet med græsk hýdõr 'vand' (jævnfør hydro-), russisk vodá 'vand' (jævnfør vodka), latin unda 'bølge' (jævnfør ondulere), oldirsk uisce 'vand' (jævnfør whisky); beslægtet med odder, valle, våd.

Ordhistorie: drikkevand; vand som er rent nok til, at man kan drikke det.

Ordhistorie: postevand; drikkevand tappet direkte fra vandhanen Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) kildevand, mineralvand; post/e+vand; fra post '(ældre) = vandpost; pos+t; fra nedertysk post; fra latin postis 'dørstolpe'; vandpost; en udendørs pumpe hvormed man henter grundvand op = post' + vand.

Ordhistorie: kildevand; vand fra en kilde Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) postevand; drikkevand der er tappet fra en kilde, og som sælges på flasker og i kartoner.

Ordhistorie: mineralvand; drikkevand der indeholder en stor mængde af opløste mineralske stoffer; forekommer i naturen, men fremstilles også kunstigt og tilsættes ofte kulsyre Not equal to / Forskellig fra (ikke lig med) postevand.

Tips:


E-mail Contact (Chef) / E-mail kontakt (Kok)   Return
   Go to Home Page