Useful Links

External links / Eksterne links

- opens in a new browser window / - åbner i et nyt browser vindue

Links off my sites opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Links væk fra mine sider åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

Warning I am not responsible for the content of any site you jump to from one of these links. If you do not accept this, then do not use any of the links. / Jeg er ikke ansvarlig for indholdet på nogen side, som du springer til fra et af disse links. Hvis du ikke accepterer dette, så brug ikke nogle af disse links.