DK-Flag Erik Østergaard - Matador - A Silver Wedding Song (in Danish) / Matador - En sølvbryllupssang (på dansk) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Matador - A Silver Wedding Song (in Danish) / Matador - En sølvbryllupssang (på dansk)

 

 

"En sølvbryllupssang"

af Lise Nørgaard

Hvad ville et sølvbryllup - dengang og nu - være uden en sang? Også dengang fandtes der i alle kredse en særlig festpoet - og jeg lod det her blive konsulinde Holm, denne skråsikre og alligevel hjertensgode formand for Korsbæk Husmoderforening. Hun havde den sindets renhed, der satte hende i stand til at ride pegasusen på let vaklende versefødder med ubehjælpsomme rim og de helt ubevidst indlagte taktløsheder i de panegyriske udskejelser.

At digte en sådan sang på konsulindens vegne er en virkelig udfordring for en forfatter. Undervejs havde jeg det sådan, som en sanger må have det, hvis han eller hun bevidst skal synge falsk. I dialogen berettes, at sangen blev trykt hos Røde, der havde overtaget Agnes' duplikeringsmaskine for at starte egen forretning efter sit politiske nederlag. Konsulinden havde bedt ham om at ordne »fødderne« - det gjorde man i hine tider ofte som en service på det sted, hvor sangen skulle trykkes. Som elev på Roskilde Dagblad, der også trykte festsange, blev jeg selv ofte pålagt at hengive mig til den form for fodpleje, når folk kom ind med haltende digterværker.

I Matador har jeg valgt at lade sangen synges på skift i Varnæs' spisestue, i køkkenet og hos Røde og Agnes. Hjemme hos mig selv sang vi - Ballings og min familie sammen med gode venner - sølvbryllupskvadet med høje stemmer, som en art befrielsessang den augustaften i 1981, da vi fejrede afleveringen af det sidste manuskript i serien.

Siden er den pudsigt nok blevet sunget i andre private hjem. Flere seere med humoristisk sans har gennem årene bedt om at få den udleveret, sådan at de med små personlige ændringer kunne foredrage den ved deres sølvbryllupsfester. Skulle der findes flere lysthavende i så henseende, så er sangen her:

 

Varnæs' Sølvbryllupssang

 

MAUDE OG HANS CHRISTIAN VARNÆS'

SØLVBRYLLUP.

 

1922 - 1947

 

Melodi: Tak for gode som for onde Aar.

 

Femogtyve år er gået
glæden bo'de i jert hjem.
Sammen I tre børn har fået,
I så glade var for dem.
Tak for strenge som for gode år,
lykken kommer, lykken går.
Det, I to har bygget sammen,
aldrig mere går i skår.

Femogtyve år i banken
sølverbrudgommen har lagt,
men bestandig var i tanken
hun, som om hans hjem stod vagt.
Tak for svære som for gode år
lykken kommer, lykken går,
også dem, som er ej mere,
fæstnet i vor tanke står.

I jert hjem så mange gange
i de smukke gamle stu'r
samledes vi i de lange
aftner, spidserne med fru'r,
også i den onde mørke tid
dengang tysken bød os strid.
Dengang bomberne de sprængtes,
da var skæbnen ikke blid.

Men da krigen den var omme
fik I jeres lille Pax
og dens øjne var så fromme
og den er så god og vaks.
Aldrig vil den glemme jer det hjem
som I gav den efter dem,
der gik vagt ved havemuren
indtil de blev jaget hjem.

Ja, som årene er gået,
slugt af tidens skarpe tand,
har I to bestandig stået
vagt om vores gamle land.
Kongehuset og vort skønne flag,
det var jeres hjertesag,
som med ridderkors beløntes,
som kan bæres her i dag.

Meget har I sammen nået,
men før denne sang er slut
nævnes skal det, I har fået,
størst af alt, en herlig glut.
Det var overraskelsen I fik,
nys af Maja og Ulrik.
Slægt skal følge slægt i banken
et hurra for denne skik.

 

<··· Matador

 

 


 

 


See also... / Se også...


My Sources / Mine kilder

Sources: Various books, the Internet, newspaper articles, information gathered from libraries, and various encyclopedias.

Kilder: Forskellige bøger, internettet, avisartikler, oplysninger indhentet fra biblioteker og forskellige leksikoner.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page